1
Ví 3 gấp nữ được làm từu chất liệu da vân bền đẹp, da bò thật 100% được tuyển chọn kĩ lưỡng.